Subscribe via RSS

Archive for október, 2010

Hodnotenie

Od 1.1.2011 môžete na túto stránku posielať Vaše referencie, komentáre a vyjadriť v nich Vaše skúsenosti s využitím našej služby prepisu videa. Tešíme sa Vaše pozitívne hodnotenie, ale samozrejme nebránime sa aj negatívnej kritike vďaka ktorej sa môžeme neustále zlepšovať. Hodnotenie prosíme vyplniť až po prijatí Vašej objednávky a ukončení zákazky. Hodnotenia odoslané osobami, ktoré […]

More»